پربازدیدترین ها

کد خبر: 225062 ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

رئیس اداره تامین اجتماعی سرپلذهاب تشریح کرد:

ارائه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی برای جلوگیری از انتشار کرونا در سه ماهه اول سال جاری

بازی دراز 1404 : رئیس اداره تامین اجتماعی سرپلذهاب ارائه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی برای جلوگیری از انتشار کرونا در سه ماهه اول سال جاری را تشریح کرد.

ارائه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی برای جلوگیری از انتشار کرونا در سه ماهه اول سال جاری

حیدر قدمی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : این سازمان با کمک جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران در سه ماهه اول سال جاری توانسته از طریق طرح غیرحضوری خدمات شایانی ارائه نماید.

 

وی درخواست تعویض دفترچه درمانی بصورت غیرحضوری، دریافت سوابق بصورت غیرحضوری، درخواست بازرسی کارگاه بصورت غیرحضوری، کسر اقساط حقوق بازنشستگان بصورت غیرحضوری در بانک ها از مهمترین اقدامات این سازمان عنوان کرد.

 

وی عنوان کرد : ثبت درخواست بازنشستگی بصورت غیرحضوری، ثبت استراحت پزشکی بیمه شدگان بصورت غیرحضوری، ثبت استراحت پزشکی بیمه شدگان بصورت غیرحضوری، و دهها خدمات دیگر که بصورت غیرحضوری و بدون مراجعه به سازمان انجام می پذیرد که کمک قابل توجهی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در جامعه خواهد نمود.

 

وی بیمه شدگان شعبه را تعداد ۲۴هزار و ۶۸۷ اعلام کرد و گفت: تعداد ۳۸۳ بیمه شدگان قالیباف ، تعداد ۹۹۸ نفر کارگران ساختمانی ،تعداد یک هزار ۸۹۱ نفر کل بازنشستگان شعبه از مزایای این سازمان بهره می برند و تحت پوشش هستند و تعداد ۲هزار و ۲۰۴ نفره دفترچه درمان صادره و تعداد ۲۹۵ کل بازرسی انجام شده است.

 

شهرستان سرپلذهاب غرب استان کرمانشاه دارای ۹۰هزارتن جمعیت و ۴۸ کیلومتر مرز مشترک با کسور عراق دارد.