پربازدیدترین ها

کد خبر: 225432 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

درسرپلذهاب صورت گرفت:

اهدای خون سالم توسط متقاضیان شهرستان

بازی دراز 1404:متقاضیان سرپلذهابی با حضور در بیمارستان شهدا نسبت به اهدای خون سالم اقدام نمودند.

اهدای خون سالم توسط متقاضیان شهرستان

مردم شریف شهرستان سرپلذهاب باحضور در بیمارستان شهدای شهرستان نسبت به اهدای خون سالم اقدام نمودند.

متقاضیان سرپلذهاب روزهای سه شنبه هر هفته به بیمارستان شهدای شهرستان مراجعه کرده و خون سالم خود در گروههای مختلف خونی را برای استفاده بیماران نیازمند اهدا می کنند.

سازمان انتقال خون استان کرمانشاه یک تیم سیار خونگیری خودرا در روزهای سه شنبه هرهفته برای خونگیری از متقاضیان سرپلذهابی به این شهرستان اعزام می کند و کسانی که می خواهند در این امر خیر شرکت کنند می توانند با دردست داشتن اصل کارت ملی به بیمارستان شهدای شهرستان مراجعه کنند.