پربازدیدترین ها

کد خبر: 225797 ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

معاونت تبلیغی شهرستان سرپلذهاب:

استفاده بی رویه دانش آموزان و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان شده است

بازی دراز1404:معاونت تبلیغی شهرستان سرپلذهاب گفت:استفاده بی رویه دانش آموزان و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان شده است.

استفاده بی رویه دانش آموزان و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان شده است

حجت الاسلام مصطفی عسکری در جمع فعالین فضای مجازی در شهرستان در خصوص اهمیت فضای مجازی

گفت: دستاوردهای فضاهای مجازی که امروزه تقریبا در بیش تر شیون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو رویسکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیشرفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارد.

وی افزود: می توان با افزایش سواد رسانه ای و مدیریت صحیح آن ،  فضا ی مجازی را به ابزاری برای مطالعه و پیشرفت علمی دانش آموزان و  جوانان تبدیل کرد.

وی ادامه داد: امروزه بدون استفاده از فضای مجازی بسیاریاز تحقیقات و کار های پژوهشی و ... نیز از مرحله اجرا باز می ایستد و برای جلوگیری از آسیب های آنبهترین راه استفاده عقلانی و کنترل شده از آن و آگاهی بخشی نسبت به والدین است.

عسکری گفت: پرسه زدن بی رویه دانش آموزان در فضای مجازی آفتی برای نظام آموزشی  محسوب می شود به گونه ای که سبب نگرانی خانواده ها ، مدیران و معلمان به دلیل عدم استفاده صحیح از این فضا شده است.

وی بیان کرد: فضای دنیای مجازی با عمق بسیار زیاد که ورود به آن آسان اما خارج شدن از آن گاه با ضربات روحی و جسمی همراه است، می تواند تا مدت ها بار ذهنی برای کاربران داشته باشد.

مسئول تبلیغی شهرستان در پایان گفت: گرچه فضای مجازی دارای فرصت های علمی و ارتباط های اجتماعی نیز هست اما استفاده بی رویه دانش آموزان و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان شده است.