پربازدیدترین ها

کد خبر: 226027 ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

بمناسبت هفته ناجا صورت گرفت:

دیدارفرمانده انتظامی سرپلذهاب با رئیس دادگستری ودادستان شهرستان

بازی دراز 1404:فرماندهی انتظامی سرپلذهاب بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان دیدار کرد.

دیدارفرمانده انتظامی سرپلذهاب با رئیس دادگستری ودادستان شهرستان

 

فرماندهی انتظامی سرپلذهاب در هفته ناجا با حضوردردادگستری شهرستان با رئیس دادگستری ودادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان دیداروگفتگوکرد.

ریس دادگستری شهرستان دراین دیدار ضمن تبریک هفته ناجا گفت: امنیت وآرامشی که درجامعه حاکم شده حاصل مجاهدت های شبانه روزی نیروهای انتظامی است.

حیدری افزود:مردم امروز پلیس را ازجنس خود دانسته و اعتماد بسیاری به نیروی انتظامی دارند که حاصل خدمت صادقانه و بی منت پلیس درجامعه می باشد.

دادستان دادسرای عمومی وانقلاب سرپلذهاب درادامه اظهارداشت: پلیس ما امروزنماداقتدار وامنیت است وتوانسته باتلاش ومجاهدت شبانه روز امنیت وآسایش رابرای جامعه به ارمغان آورد.

زریری افزود: پلیس تعامل بسیارخوبی بادادسرا دارد ودادستانی درحفاظت از حقوق مردم وبرخوردباناهنجاریها وجرائم مختلف از پلیس حمایت خواهدکرد.