پربازدیدترین ها

کد خبر: 226036 ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

بمناسبت هفته ناجا صورت گرفت:

دیدار فرمانده انتظامی سرپلذهاب باآزادگان وبازنشستگان نیروی انتظامی شهرستان

بازی دراز 1404:فرمانده انتظامی سرپلذهاب بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی باآزادگان وبازنشستگان نیروی انتظامی شهرستان دیداروگفتگو کرد.

دیدار فرمانده انتظامی سرپلذهاب باآزادگان وبازنشستگان نیروی انتظامی شهرستان

فرماندهی انتظامی شهرستان سرپلذهاب درهفته نیروی انتظامی با جمعی از آزادگان و بازنشستگان ناجا درشهرستان دیدارو آنهاراموردتفقد و دلجویی قرارداد.

فرمانده نیرو انتظامی سرپلذهاب دراین دیدارگفت: نیروی انتظامی درطول قریب به سه دهه خدمت صادقانه ،امنیت وآرامش رابرای جامعه ومردم به ارمغان آورده است .

سرهنگ رضایی افزود:مردم قدرنعمت بزرگ امنیت رامی دانند وهمواره درایجادامنیت باپلیس نهایت همکاری راداشته اند.

وی تصریح کرد: پیشکسوتان ناجا دارای تجربیات باارزشی هستند که پلیس های جوان باید ازآنهابه بهترین نحوممکن بهره برداری کنند.