پربازدیدترین ها

کد خبر: 226040 ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درسرپلذهاب صورت گرفت:

تجلیل فرمانده تیپ 71ارتش ازمدافعین سلامت شهرستان

بازی دراز 1404:فرمانده تیپ 71 صاحب الزمان عج ارتش بامدیر وپرسنل شبکه بهداشت سرپلذهاب دیداروازمدافعین سلامت شهرستان تجلیل کرد.

تجلیل فرمانده تیپ 71ارتش ازمدافعین سلامت شهرستان

فرمانده تیپ 71 پیاده مکانیزه صاحب الزمان عج پادگان ابوذر ضمن دیداروگفتگوبا مدیر وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان سرپلذهاب ازخدمات وتلاشهای شبانه روزی مدافعین سگامت شهرستان تجلیل کرد.  

فرمانده تیپ 71ارتش دراین دیدارگفت:مدافعین سلامت شهرستان درراه حفظ سلامت مردم ومبارزه بابیماری کروناخالصانه تلاش می کنند ک قابل تقدیراست.  

سرهنگ شاطری افزود: عمل کارکنان شبکه بهداشت ودرمان یک نوع جهاداست که سلامتی و جان خودرادرطبق اخلاص گذاشته تاازسلامت مردم دفاع کنند.

مدیرشبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب درادامه گفت : تیم بهداشت ودرمان شهرستان ازابتدای شروع اپیدمی کرونا خالصانه وبدون چشمداشت به مردم خدمت کرده وتاپایان این اپیدمی همچنان به تلاش خودادامه خواهند داد.  

دکترروشنی نژادافزود: مدافعین سلامت باوجودتمام مشکلات وکمبودها لحظه ایازتلاش برای مقابله ومبارزه بابیماری دریغ نکردند .

درپایان این دیدار ازخدمات وتلاشهای صادقانه وخالصانه مدافعین سلامت بااهدای لوح  تقدیرو تجلیل شد.