پربازدیدترین ها

کد خبر: 226082 ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

در سرپلذهاب صورت گرفت :

بازرسی مداوم ازتعطیلی بازار و اصناف در شهرستان

بازی دراز1404:بازرسی از تعطیلی بازار و اصناف در سرپلذهاب بصورت مداوم ، مستمر و روزانه در دستور کار ناظرین واحدهای نظارت کننده بر صنوف شهرستان قرار دارد .

بازرسی مداوم ازتعطیلی بازار و اصناف در شهرستان

نمایندگان و ناظرین ادارات تعزیرات حکومتی، ‌صنعت معدن و تجارت ، اصناف ، شبکه بهداشت ودرمان و پلیس نظارت براماکن عمومی باحضور در سطح بازار شهرستان از روند اجرای تعطیلی صنوف بازدید و بر رعایت بهداشت و سلامت واحدهای صنفی فعال بصورت مستمر و روزانه نظارت می کنند.

رییس اداره صمت سرپلذهاب در حاشیه این بازدید اظهارداشت : اصناف و بازاریان شهرستان در اجرای دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا بسیار سریع عمل کرده و نهایت همکاری را با ستاد شهرستان داشتند که قابل تقدیر است .

نظری افزود : نظارت بر بازار بصورت مستمر و روزانه تداوم خواهدیافت و واحدهای صنفی که از این دستورالعمل تخطی کنند ضمم پلمپ شدن واحد تجاری با آنها برخورد قانونی هم انجام می شود .

وی تصریح کرد :در بازرسیهای بعمل آمده تاکنون ٤٥ واحد صنفی در شهرستان متخلف شناخته شده و واحد صنفی آنها پلمپ شد.

نظری در پایان از اصناف خواست نسبت به رعایت کردن پروتکلهای بهداشتی اقدام نمایند.