پربازدیدترین ها

کد خبر: 226092 ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرپل ذهاب خبر داد:

کاشت چغندرقند پاییزه درشهر ستان سرپل ذهاب

بازی دراز 1404: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرپل ذهاب ازکاشت بیش از ۱۰۵۰هکتارچغندرقندپاییزه در سطح شهرستان خبرداد.

کاشت چغندرقند پاییزه درشهر ستان سرپل ذهاب

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت :باتوجه به ترویج خوب چغندرقنددرسالهای قبل وعملکرد مناسب در شهرستان سطح زیر کشت ۳۰۰درصدنسبت به سال قبل افزایش یافت.

وی افزود: درسال جاری سه کارخانه قند اسلام آباد غرب.بیستون وهمدان باکشاورزان قرارداد خرید تضمینی انعقاد نموده اند که محصول تولیدی رابصورت تضمینی خریداری نمایند.

وی گفت:ازمزایای کشت چغندر قند پاییزه تناوب باغلات وصرفه جویی در میزان مصرف آب های سطحی وزیرزمینی بااستفاده ازنزولات جوی در طول دوره رشدودرآمد۴الی۵برابری در مقایسه باگندم و اصلاح ساختمان وبافت خاک و...... می‌باشد.

این مقام مسئول در ادامه اشتغال فصلی درطول دوره کاشت تا برداشت به ازای هرهکتار۵۰نفرروز دانست و گفت: ۶دستگاه کارکشت این محصول را در شهرستان راانجام میدهندوتاامروز۹۰درصدکشت انجام شده است.