پربازدیدترین ها

کد خبر: 226270 ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرپلذهاب

جابجایی احشام بدون رعایت قوانین به منزله قاچاق است / برخورد قاطعانه با قاچاقچیان احشام

بازی دراز ۱۴۰۴ : رئیس اداره تعزیرات حکومتی سرپلذهاب گفت : جابجایی احشام بدون رعایت قوانین به منزله قاچاق محسوب شده و با قاچاقچیان احشام به شدت و قاطعانه برخورد می شود .

جابجایی احشام بدون رعایت قوانین به منزله قاچاق است / برخورد قاطعانه با قاچاقچیان احشام

صداقت در گفتگو با خبرنگار ما اظهارداشت : جابجایی احشام خصوصا در نقاط مرزی باتوجه اینکه در فصل کوچ عشایر نیز قرارداریم باید بارعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه انجام گیرد . وی افزود : درصورت رعایت نشدن قوانین و مقررات جابجایی احشام به منزله قاچاق محسوب شده و با متخلفین به شدت و قاطعانه برخورد خواهد شد . رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان تصریح کرد : تعزیرات حکومتی مدافع نظام مقدس جمهوری اسلامی و حافظ منافع مردم هستند و بمنظور جلوگیری از خروج احشام از کشور قاچاقچیان را نقره داغ خواهد کرد . صداقت اذعان داشت : عشایر غیور منطقه که در این فصل نسبت به کوچ احشام خود از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر استان که عموما در نقاط مرزی مشترک با کشور عراق است اقدام می کنند حتما قوانین و مقررات مربوط به جابجایی را رعایت کنند .