پربازدیدترین ها

کد خبر: 226616 ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

در سرپلذهاب صورت گرفت :

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی کشوردر سفر به شهرستان سرپلذهاب ضمن بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی شهرستان فرصتهای پیش رو در بخش کشاورزی تعاون روستایی شهرستان را مورد بررسی قرارداد‌.

بازی دراز 1404:برگزاری جلسه با فرماندار سرپلذهاب و بررسی ساختمان اداری تعاون روستایی شهرستان از دیگر برنامه های دکتر شهبازی در این سفر یکروزه بود.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی کشوردر سفر به شهرستان سرپلذهاب ضمن بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی شهرستان فرصتهای پیش رو در بخش کشاورزی تعاون روستایی شهرستان را مورد بررسی قرارداد‌.

 

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گفتگو باخبرنگار ما اظهارداشت : سفر به شهرستان سرپلذهاب با هدف رونق دادن به نظامهای بهره برداری در بخش کشاورزی منطقه انجام گرفت.

مهندس خسرو شهبازی افزود : اقدام خوبی که در بخش کشاورزی منطقه انجام شد پروژه انتقال آب از شمال به جنوب بود که در این طرح بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه تحت پوشش قرارگرفته و آبی شده است .

وی تصریح کرد : بیش از ۴۰ تعاونی تولید دراین راستا در سطح استان تشکیل شده است که امیدواریم در قالب این تعاونیها نظام توسعه کشاورزی پیاده شود ویکی از بسترهای بسیار خوب برای توسعه کشاورزی پیشرفته و ایجاد ارزش افزوده در منطقه فراهم شود.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اذعان داشت : توسعه روستا بازار در شهرستان برای فروش محصولاتی که حاصل دسترنج کشاورزان است و همچنین بعنوان یک بارانداز برای تقویت روستابازارهای سایر مناطق کشور در جلسه ای با حضور فرماندار سرپلذهاب مورد بررسی قرارگرفت .

شهبازی درپایان با اشاره به ساختمان مرکز تعاون روستایی سرپلذهاب خاطرنشان کرد : ساختمان اداری مرکز تعاون روستایی سرپلذهاب در زلزله سال ۱۳۹۶ تخریب شده و این ساختمان باید بازسازی شود که امیدواریم با کمک استان و مرکز تعاون روستایی کشور هرچه سریعتراین ساختمان بازسازی شود.

فرماندار سرپلذهاب درادامه گفت : حضور معاون تعاون روستایی کشور فرصت مغتنمی برای سرپلذهاب بود و بحثهای بسیار خوبی درجلسه با ایشان عنوان گردید.

فرزادی پور افزود : یکی از بحثهای مطرح شده بازسازی ساختمان اداری تعاون روستایی شهرستان بود که محل فعالیتهای تعاونی روستایی است و باید هرچه سریعتر بازسازی شود.

وی تصریح کرد : بحث ایجاد روستابازار نیز دراین جلسه بررسی شد که ظرفیت خوبی برای ایجاد تعادل در بازار و کمک به معیشت مردم و ایجاد انگیزه برای مردم جهت فروش محصولات کشاوری خود است.

نماینده عالی دولت در شهرستان اذعان داشت : کشاورزی سنتی امروز جوابگوی نیاز جامعه نیست و نیاز داریم که کشاورزان با متد و روش جدید آشنا شده و کشاورزی خودرا با روش های نوین و جدید انجام دهند.