پربازدیدترین ها

کد خبر: 226917 ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

زهره بابایی / حقوقدان و فعال مدنی

جایگاه نهادی به نام "شورا " را نهادی مدنی و فارغ از هیاهو ، کشمکش و سهم خواهی های سیاسی تعریف کرده اند اما متاسفانه سالهاست این جایگاه به فراموشی سپرده شده و سیاست زده شده است !

بازی دراز 1404:سهم خواهی ها و دخالت های نابجای سیاسیون به جهت گرفتن امتیاز های سیاسی - انتخاباتی و مهمتر اینکه سیاست زدگی اعضای شوراهای شهر و حتی روستا و مضافا وابستگی های پیدا و پنهان انتخاباتی جهت بقا بر شوری این آش بدمزه افزوده است !

جایگاه نهادی به نام "شورا " را نهادی مدنی و فارغ از هیاهو ، کشمکش و سهم خواهی های سیاسی تعریف کرده اند اما متاسفانه سالهاست این جایگاه به فراموشی سپرده شده و سیاست زده شده است !

در نظام و ساختار سیاسی ما آن که با شعار مردمسالاری و آن هم از نوع مردمسالاری دینی آن ، اینگونه سیاست زدگی یک نهاد مدنی بیشتر مورد پرسش واقع می گردد که چرایی آن نیاز به ساعتها بحث و نوشتارهای بسیاری دارد که محتاج تلاش و روشنگری فعالان مدنی در این عرصه در جهت کم رنگ کردن این آفت دارد.

حال که چندین روز به شروع این پروسه انتخاباتی با شروع ثبت نام کاندیداها ( ۲۰ اسفند ) بیشتر فرصت نمانده ، تکاپو و تلاش های نامزدهای احتمالی بیشتر شده است.

در این میان وظیفه این عزیزان درجهت رساندن این نهاد مدنی به جایگاه واقعی سنگین تر است و باید ها و نبایدهایی را به همراه دارد !

مهمترین موضوع دوری نامزدها از جنجالهای سیاسی ست و دوری از دسترسی هدفمند سهم خواهان سیاسی ، از خود است و اینکه وارد بازی های سیاسی و انتخاباتی آنان نشوند.

موضوع دیگری که تاکنون متاسفانه مغفول مانده ، بدون برنامه بودن نامزدها جهت نیل به اهداف شهری متعالی و توسعه همه جانبه شهر و مهمتر رعایت حقوق شهروندی شهروندان است !

اما آنچه این روزها می تواند مایه دلگرمی و امیدواری به ویژه در شهرستان سرپل زهاب باشد حضور جوانان ، بانوان و خلاصه پوست اندازی چهره نامزدهای کلیشه ای ، تکراری و سنتی ست که خواهد توانست به تعالی جایگاه نهاد مدنی ای به نام شورا کمک کند.

حضور کسانی اعم از افراد جوان ، تحصیلکرده ، دغدغه مند و مهمتر بانوان بر روشنی این بارقه ها افزوده است.

نکته پایانی این نوشتار کوتاه خواست نگارنده بعنوان عضوی از جامعه بانوان ، حضور خانم ها در این میدان است چرا که تاکنون این حضور نادیده و جدی گرفته نشده و باید ثابت کنند که این عزیزان هم سنگ مردان در جهت پیشرفت و توسعه شهر می توانند توانمند و تاثیرگذار باشند.