پربازدیدترین ها

کد خبر: 226945 ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

یاداشت :به قلم سیروس صدیقی

روز پدر بهانه ای برای بوسه بر دستان زحمتکش پدران / پدران آسمانی را در روز پدر یاد کنیم

بازی دراز 1404:روز پدر بهانه خوبی است تا بر دستان زحمتکش و پینه بسته پدرانمان بوسه زده و همچنین از پدران آسمانی جامعه یاد کنیم .

روز پدر بهانه ای برای بوسه بر دستان زحمتکش پدران / پدران آسمانی را در روز پدر یاد کنیم

پدر یک واژه آشنا برای همه که برخی از نعمتش برخوردار و برخی سایه اش را هیچوقت حس نکردند و برخی از استمرار وجودش بی بهره شدند.

وقتی واژه پدر به گوش ما می رسد بی اختیار کلماتی چون تکیه گاه ، پشت و پناه ، صلابت و استواری کوه ، زحمت و سختی کار و بسیاری دیگر از واژه های آشنا به اهتمام متبادر می شود .

پدر یک مفهوم بی نهایت زیبا که دراوج رنج و مشقت‌های روزگار همچون کوه ایستاده و کمر زیر این همه مشکلات خم نکرده است ، کسی که دستهای زمخت و پینه بسته اش را بخاطر نوازشهای پدرانه مهربانش دوست داریم کسی که اولین راهنما و هدایتگر ما درزندگیست کسی که وقتی پا میگیریم به دنبال قدمهایش رهسپار زندگی می شویم و با افتخار تمام پا جای پاهایش می گذاریم .

هرچه از مقام پدر بگوییم کم است ارزش پدر در قد و قواره قلم و کاغذ ما نمی گنجند پدر مقامش همین و بس که روز میلاد بابرکت بهانه خلقت آفرینش به نامش نامگذاری شده است.

پدر واژه مقدسی است که احترامش را درکنار مادر خداوند بر ما واجب کرده است .

پدر از ابتدای انقلاب تا به امروز در کنار کار و تلاش برای امرار و معاش خانواده اش که همچون جهاد در راه خدا عنوان شده در دفاع از انقلاب و اسلام نیز مجاهدت کرده است .

بسیاری از شهدای ما پدرانی هستند که در راه دفاع از اسلام و انقلاب و کشور آسمانی شده و فرزندان آنها از وجود سایه پدر محروم شده اند .

پدران آسمانی شایسته بهترین تجلیل ها در روز پدر هستند آنهایی که به دنیا و تعلقات درآن پشت کرده و تقرب یافتن به درگاه الهی را برای خود پاداش گرفتند.

امروز که دراین امنیت و آسایش کشور درمیلاد اولین ستاره آسمان امامت و ولایت روز پدر را به پدران خود تبریک می گوییم خوب است که از پدران آسمانی نیز یادی کرده و فرزندان شهدا را که از نعمت پدر محروم شده اند تا ما در امنیت و آرامش باشیم مورد تفقد و دلجویی قرار دهیم .

روز پدر بهانه ایست تا بر دستان زحمتکش پدرانمان بوسه زده و بامهر و محبت تمام آنها را در آغوش کشیده و از زحمات آنها تشکر کنیم .