پربازدیدترین ها

کد خبر: 233218 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

یادداشت:

بیژن رجبی هولوکاست دروغین در اروپا، اجرای حکم در "فلسطین"

بازی دراز 1404:اگر ادعای دروغین در مورد کشتار یهودیان صحت دارد، دولت آلمان به جرم کشتار یهودیان باید مجازات شود.

بیژن رجبی هولوکاست دروغین در اروپا، اجرای حکم در "فلسطین"

بیژن رجبی* در یادداشتی نوشت: این روزها کشورهای استعمارگر اروپایی و آمریکای متجاوز که کاذبانه وریاکارانه مدعی حقوق بشر هستند خود آنها از اصلی ترین ناقضان حقوق بشریت درجهان بوده و هستند زیرا ازقدیم الایام و بخصوص پس از انقلاب صنعتی دراروپا آنها باتصرف و اشغال سرزمینی سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی که عموما مسلمان هستند سیطره نامشروع خود را بر این کشورها تحمیل کردند و به چپاول و قتل و غارت این ملتها پرداختندو همچنین عامل و حامل بوجودآوردنده دو جنگ بزرگ جهانی بودند که باعث مرگ دههامیلیون انسان بیگناه و آوارگی و بی خانمان شدن صدها میلیون نفر شدند زیرا آنها درجنگ جهانی اول بادسیسه و نیرنگ موفق شدند کشور بزرگ و مسلمان عثمانی که همسایه غربی ایران بود متلاشی و به کشورهای بسیارکوچکتری تقسیم کنند و کشور ایران هم بدلیل عدم کفایت سیاسی شاهان عقب مانده ذهنی قاجاریه توسط قوای انگلیس اشغال ، و خسارات جبران ناپذیری به ملت ایران تحمیل نمودند و  همین امر موجب مرگ مظلومانه حدود ده میلیون نفر از جمعیت نوزده میلیونی مردم ایران شد و تاریخ کشورهای اشغال شده هم حکایت از آن دارد که تلفات انسانی سایر کشورها مشابه ایران بوده است.

لذا به فاصله حدود۲۵ سال ازجنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم نیز شعله های ویرانگر آن مجدد از اروپا آغاز شد و دامنه آن به سرعت به سایر کشورها نیز سرایت کرد و موجب کشته وآوارگی صدها میلیون نفر در جهان گردید و ایران نیز از آتش این جنگ در امان نماند و در شهریور۱۳۲۰ کشورهای آمریکا ،انگلیس و شوروی به ایران حمله نظامی کردند و در کمتر از یک هفته ایران را به اشغال خود درآوردند و بلاانقطاع رضاشاه که دست نشانده انگلیسیها بود از ایران بیرون راندند و به آفریقای جنوبی تبعید نمودند و با موافقت سه کشور متفق و برای اجرای مطامع خود محمدرضا را به مانند پدرش بعنوان شاه برمردم ایران تحمیل کردند و با این اقدام دوباره ملت ایران را به مدت ۳۷ سال به غل و زنجیر کشیدند و خسارات بزرگی که غیرقابل جبران بود به ملت ایران تحمیل کردند و کشور ایران به عقب مانده ترین کشورهای دنیا تبدیل کردند.

لذاجنگ جهانی دوم به مدت پنج سال به طول انجامید و در اواخر نبردهای خونین این جنگ ، آمریکا با بمباران اتمی ژاپن و تسلیم اجباری ارتشها متحدین و تجاوز و قتل عام مردم کشورهای متحدین توسط متفقین در نهایت با پیروزی متفقین پایان یافت و کشورهای بیطرف که زخمهای عمیقی بر پیکره آنها نیز وارد شده بود بین کشورهای پیروز تقسیم شد و کشورهای پیروز در جنگ کاذبانه مدعی شدند که هیتلر درجریان منازعه جنگ جهانی عامل قتل عام شش میلیون یهودی بوده است.

 لذا با فریب وحیله تصمیمی کذب که ناقض حقوق بشری بود مردم فلسطین را از کشورشان آواره نمودند و سرزمین مادری فلسطینیان را به صهیونیستهایی دادند که کوچکترین آسیبی در جنگ ندیده بودند و به صهیونیستها ی سراسر جهان با وعده سرزمین موعود برای مهاجرت به فلسطین اشغالی فراخوان دادند و بصورت فله ای صهیونیستها به سرزمیهای اشغالی سرازیر شدند و اسرائیل کنونی که مولود نامشروع آن دسیسه و نیرنگ می باشد شکل گرفت.

 لذا اگر ادعای دروغین آنها در مورد کشتار یهودیان صحت دارد دولت آلمان به جرم کشتار یهودیان باید مجازات شود لذا امروزه برای انحراف افکار عمومی دنیا تحقیق در مورد صحت و سقم موضوع هولوکاست ، در اروپا و آمریکا جرم است و محقق به مجازات مندرج در قانون آنها مجازات خواهد شد.

 بنا به مراتب مرقوم سران کشورهایی که عامل کشتار ملتها و اشغال کشورهای دیگر بوده و عامل جنگهای نیابتی هستند نمی توانند مدعی حقوق بشر شوندچون آنها باید در دادگاههای جنایت جنگی و ضدحقوق بشری به اشد مجازات محکوم شوند تا ملتهای دنیا از شر آنها آسوده شوند و در کمال آرمش و امنیت زندگی کنند لذا تصویب قطعنامه حقوق بشری توسط سران قدرتهای فاسد و استعماری علیه کشور مقتدر جمهوری اسلامی ایران صرفا به قصد اضراربه غیر وتشویش اذهان عمومی جهانیان و سرپوش گذاشتن روی جنایاتی است که در دنیا بصورت متداول مرتکب می شوند.

*فعال فرهنگی و رسانه ای