پربازدیدترین ها

سرویس: تازه های خبر کد خبر: 233291 ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود

بازی دراز 1404:جرائم تعزیری درجه 7 و 8 بطور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود و در صورتیکه اصحاب دعوی حضور داشته باشند و مهلتی را درخواست نکنند، جلسه رسمی تشکیل و دادگاه مبادرت به رسیدگی خواهد کرد و در صورتی که اصحاب دعوی حضور نداشته باشند و یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت نمایند، دادگاه ضمن أخذ تأمین متناسب از متهم پرونده، وقت رسیدگی را تعیین نموده و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که می بایست در دادگاه حاضر باشند، ابلاغ می کند.

جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود


 

جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود