تب‌های اولیه

کانال تلگرامی
53% (249 رای)
سایتهای خبری
17% (80 رای)
روزنامه
4% (17 رای)
تلوزیون
13% (61 رای)
رادیو
3% (15 رای)
ماهواره
10% (49 رای)
تمام آرا: 471