پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
فیلم ؛

بصدا درآمدن زنگ وقف در دبستان دخترانه 17 شهریور

بازی دراز 1404 : زنگ وقف به صورت نمادين در دبستان دخترانه ١٧ شهریور سرپل ذهاب نواخته شد.