پربازدیدترین ها

کد خبر: 231166 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

یادداشت ؛

گفتاری از شهید مطهری (ره) در باب اقتصاد در اسلام

بازیدراز1404:نویسنده:کارشناس ارشد علوم تربیتی(کوروش عبدی)تعاونوا علی البر واتقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان سوره مائده-آیه2رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود رهرو آنست که پیوسته و آهسته رود.

گفتاری از شهید مطهری (ره) در باب اقتصاد در اسلام

   استاد شهید مرتضی مطهری(ره) در باب اقتصاد در اسلام مطالب ارزنده ای دارند که گویا دوای مشکلات امروز اقتصاد کشور ما می باشد که بایستی کارشناسان اقتصاد اسلامی نظری جدی به آن داشته باشند و الگوها و شاخصهای آنرا تبدیل به راهنمایی برای دولتمردان اسلامی در تمامی سطوح تا پایین رده در استانها نمایند تا با بهره گیری و اجرای آن شاهد اقتصادی شکوفا و حل مشکلات امروز مردم باشیم.                                                                                                                 

        ایشان در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام تصریح می نمایند اسلام 2 نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یک سری از مقررات اقتصادی درباره مالکیت،مبادلات،مالیاتها و... ومباحث مفصل در تحت عنوان کتاب بیع،اجاره،ارث،وقف و... و پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به ا‌مانت،عدالت،احسان،منع دزدی وخیانت و رشوه.(مطهری،1368،ص16)                      

         شهید مطهری در تبیین نظام اقتصادی اسلام براساس آیات قرآن و گفتار پیشوایان ،مبانی را مطرح می نمایند که در شکل گیری نظام اقتصادی موثرند که اجمالا به آنها اشاره خواهد شد:1-اصالت داشتن فرد و جامعه.در نظامهای سرمایه ای اصالت بر فردگرایی و سود فرد و در نظامهای سوسیالیستی،اصالت به جمع و مالکیت عمومی است و هیچ گونه حقی برای فرد قائل نیست؛در نظام اقتصادی اسلام برخلاف دو نظام پیشین ،مصالح فرد و جامعه حاکم است.این حاکمیت به معنای حاکمیت احکام شرعی است.این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار و چگونگی تولید را تعیین می کند.2-مالکیت مختلط3(فردی و جمعی)-آزادی اقتصادی 4- رعایت مصالح در فعالیتهای اقتصادی. اسلام مشروع بودن کاری،قرار داشتن آن کار در جهت خواسته های عموم را کافی  نمی داند بلکه افزون بر آن،موافقت یا مصلحت را نیز شرط می داند؛از این رو پاره ای از کار و کسب ها در اسلام ممنوع شده است. 5-همیاری که اشاره به آیه معروف تعاونوا علی البر و التقوی ...... می نماید (مطهری،1368،ص22-21)                                                                                                                    

    ایشان اهداف نظام اقتصاد اسلامی را در 6 بعد  بیان می نماید:1-تربیت و هدایت مردم2-برقراری امنیت3-استقلال اقتصادی4-اقتدار اقتصادی5-رشد اقتصادی6-عدالت اجتماعی-اقتصادی  

حکایت این روزهای ما مشک‌لات و گره های اقتصادی است که رشته ای دراز و در طول دوران معاصر و دولتهای مختلف به هم تنیده ومرتبط می باشد و بایستی نگاهی واقع بینانه به مسائل اقتصادی از دیدگاه کارشناسان این حوزه و حتی کارشناسان بین رشته ای داشت اما آنچه مهم است دولت علاوه بر نظر به افق آرمانگرایی در اقتصاد بایستی نگاهی هم به سفره تهی دستان و دهک های متوسط و رو به پایین هم داشته باشد که این نگاه،نگاهی واقع بینانه می باشد و ضمن تقدیر از اقدامات جهادی دولت در زمینه کنترل کرونا،کسری بودجه،حفظ ارزش پول ملی،معرفی ابربدهکاران بانکی،هدفمندی یارانه ها ومواجهه رویاروی با مردم ومشکلات در استانها و ... از فضای انتخاباتی خارج و ارزیابی صحیحی از گرانی افسارگسیخته  و راههای مهار گرانی وتورم بیندیشد.بدیهی است هرجا دولت با مردم و اقناع سازی افکار عمومی بوده،مردم نیز دولتها را در تمامی عرصه ها و بویژه جنگ اقتصادی یاری و همراهی نمود هاند.گواه صادق آن ،کارنامه44 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی است .