پربازدیدترین ها

سرویس: ویژه کد خبر: 2358 ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۳

یک مقام چینی:آینده درخشانی فراروی ایران است

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین،گفت: با تلاش همه مردم ایران، این کشور آینده درخشان و روشنی فراروی خود دارد.

ˈ بای لی چنˈ ، عصرچهارشنبه دردیدار با حسین صادق عابدین استاندار فارس در شیراز افزود: جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تحت فشار غربی ها قرار گرفته است و ما وضعیت کنونی ایران را درک می کنیم. وی ادامه داد: کشورچین هم درگذشته تحت فشار خارجی ها قرار داشت لیکن این فشارها زمینه ساز خودکفایی ما شد. معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین گفت: چین به انرژی با توجه به ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران نیازمند است و اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر است. او گفت:چین درمقطع کنونی به سطح بالاتری ازتوانمندی ها درعرصه الکترونیک و ساخت تجهیزات رسیده است و می تواند با بهره گیری از این توانمندی ها به توسعه ایران کمک کند. ˈبای لی چنˈ از حوزه های فرهنگی، آموزش و پرورش و پزشکی به عنوان عرصه های دیگر همکاری دو کشور در کنار توسعه مناسبات اقتصادی نام برد. وی به تعیین کادر رهبری جدید چین درهجدهمین کنگره حزب کمونیست این کشور که به تازگی برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در سیاست های رهبری جدید پکن در زمینه توسعه همکاری ها و روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری به وجود نیامده است. معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین گفت: ما امروز شرکت های چینی را تشویق می کنیم تا در خارج از این کشور سرمایه گذاری کنند و در صورتی که مشکلاتی فراروی فعالیت این شرکت ها باشد برای رفع آن تلاش خواهیم کرد. وی ادامه داد: بدون تردید همه قراردادهای نهایی شده بین چین و جمهوری اسلامی ایران به خوبی اجرا خواهند شد. بای لی چن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیبایی ها و ظرفیت های فرهنگی، گردشگری و .. شهر شیراز گفت: شیراز نه تنها شهری باستانی با تمدن درخشان است بلکه درهای آن به روی جهان و دنیا باز است و از این منظر، شهری امیدبخش تلقی می شود. در این دیدار استاندار فارس گفت: ما بسیارعلاقه مند بودیم که اقتصاد کشورمان به صنعت نفت اتکا نداشته باشد وهم اینک اعمال تحریم ها ، زمینه ساز توجه به این نوع اقتصاد برای کشورما شده است. حسین صادق عابدین بیان داشت: تحریم های غرب در زمینه محدودیت های خرید نفت از کشورمان ، موجب شده است که به سراغ ظرفیت های دیگر برویم و آنها را فعال سازیم از این رو شرایط کنونی را خوب تلقی می کنیم. استاندار فارس ادامه داد:درهرمقطعی که فشارها علیه ملت ایران فزونی یافته است،ما به پیشرفت های بیشتری دست یافته ایم. وی، نسبت به توسعه بیش از پیش مناسبات ایران و چین درهمه زمینه ها ابراز امیدواری کرد و گفت: تهران و پکن با اتکا به روابط خیلی خوب و تاریخ مشترک، می توانند در بسیاری ازعرصه ها ، همکاری های مناسبی برای پیشرفت داشته باشند. صادق عابدین دربخش دیگری از مطالب خود گفت: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های شاخص استان فارس درعرصه های فرهنگی ،کشاورزی، گردشگری، پزشکی، صنایع پتروشیمی و گاز، می توان این استان را به عنوان ایرانی کوچک قلمداد کرد. استاندار فارس با اشاره به سفر اخیر خود به چین بیان داشت : دراین سفربا بیش از 50 شرکت چینی مذاکرات خوبی داشتیم و ظرفیت های جذب سرمایه گذاری خارجی استان فارس را ارائه کردیم و ارتباطات خوبی در این زمینه برقرارشد. وی خطاب به میهمان ارشد چینی گفت: حمایت شما می تواند به استفاده از ظرفیت های مورد توافق دراین سفر و توسعه مناسبات دوجانبه کمک کند. استاندارفارس ، استفاده از کمک اعتباری چین برای احداث خط آهن شیراز- عسلویه را یکی از طرح های مشترک دو کشوردر این استان دانست و برتقویت این همکاری ها تاکید کرد. معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین به دعوت مجلس شورای اسلامی برای گفت وگو با مقام های ایرانی و دیدار از چند شهر تاریخی کشورمان به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین ، بلندپایه ترین ارگان راهبردی و مشاوره ای درنظام دولتی این کشوراست