پربازدیدترین ها

کد خبر: 237000 ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

یادداشت ؛

یادداشت خسرو تمری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته بسیج :

بازی دراز ۱۴۰۴ : بسیج الگوی موفق نخبه گرایی حداکثری است/بسیج الگوی آرمانی برای تحقق آرمان های انقلاب است.

یادداشت خسرو تمری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت هفته بسیج :

ساخت طبقات جامعه ایرانی در ادوار گذشته بیانگر تبعیض شدید در جامعه ایران بود. ساخت فرا دستان و فرودستان به گونه شکل گرفته بود که امکان جابجایی این ساخت ها میسر نبود و مردم عادی در پایین ترین سطح نظام اجتماعی قرار داشتند. و این رویه در ادوار مختلف تاریخ ایران تا قبل از انقلاب اسلامی ایران تداوم داشت.  با انقلاب اسلامی ایران به عنوان ، انقلاب مظلومان و محرومان ساختار طبفاتی جامعه ایران تغییر کرد و این بار شاهد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، سیاسی و طبقاتی ایران بودیم.  در این ساخت انقلابی جدید شاهد شکل گیری برساخت هایی هستیم که محوریت آن طبقات و اقشار فرودست و کل جامعه ایران بود.  یکی از نهادهای شکل گرفته در این ساخت جدید بسیج بود که توانست از همان ابتدا هم از نظر گفتمانی و هم از نظر عملکردی به صورت رشد پیدا کند.  اولین ویژگی بسیج ایجاد گفتمانی نو بدور از نگاه طبقاتی بود و این گفتمان همه آحاد جامعه را در بر می گرفت و باعث شد برای اولین بار مردم احساس هویت و احساس قدرت و منزلت پیدا کنند.  در برساخت شکل گرفته جدید با محوریت بسیج، مردم خود را مالک حقیقی انقلاب و حکومت می دانستند و با حضور عضویت در بسیج خود را در انقلاب و حکومت سهیم می دانستند.  بسیج گفتمان ۲۵۰۰ ساله نظام طبقاتی را در هم شکست و بزرگ ترین و مردمی ترین حزب مردمی جهان بدور از دسته بندی های سیاسی و تنها با تکیه بر اصول اصیل انقلاب اسلامی بنا نهاد.  با شکستن ساختار اجتماعی و طبقاتی و سیاسی ۲۵۰۰ ساله ، همه احاد جامعه احساس می کنند که می توانند نقش مهمی در جامعه ایفا کنند و حتی در مدیریت امور نقش ایفا کنند. و به همین خاطر با حضور در بدنه بسیج سعی می کنند نقش خود را ایفا کنند و هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را بازیابند.  نکته دیگر و مهم تر که در گفتمان بسیج قابل بحث است ، نگاه نخبه گرایانه آن هم از نوع نخبه گرایی حداکثری بود و با همین رویکرد بسیج موفق شد در عرصه های مختلف مدیریتی و عرصه های نظامی و صنعتی و از همه مهمتر هشت سال دفاع مقدس نقش ایفا کند.  بسیج دارای گفتمان نخبه گرایانه حداکثری است که این گفتمان به بسیج توانایی  استفاده از نخبگان برای ایفای نقش ها می دهد و بسیج با همین گفتمان حداکثری توانست هشت سال جنگ را مدیریت کند. دد این گفتمان نخبگانی با تعهد و تخصص و دانش در مدیدیت امور بکار گرفته شد و نتیجه آن نیز موفقیت آمیز بود. نگاهی به سطح تحصیلات فرماندهان جنگ تحمیلی در سطح فرمانده لشکر، تیپ، گردان و ... بیانگر این موضوع است. از آنجایی که معیار انتخاب فرماندهان تخصص، تعهد دینی و انقلابی و توانایی بود شاهد هستیم با شهادت یک فرمانده ، نه تنها خللی در روند دفاع و مدیریت جنگ به وجود نمی آید بلکه امور بر همان توان و قدرت مدیریت می شود که نتیجه آن به پبروزی ایران و اقتدار امروز منجر شد.  لذا گفتمان بسیج یک گفتمان تکثرگرایی براساس مبانی دینی و انقلابی است که ابعاد این گفتمان توسط امامین انقلاب تببین شده است. و لذا اگر گفتمان بسیج در همه شئون حکمرانی جاری شود شاهد تحولات اساسی تر در جامعه خواهیم بود.  گفتمان بسیج نشان داده است در هر جایی که این گفتمان حاکم بوده است شاهد رشد و پیشرفت و تحولات اساسی بوده ایم که نمونه آن را در جهاد محرومیت زدایی، صنعت هوا فضا، قدرت موشکی، قدرت دریایی، قدرت سایبری می توان مشاهده کرد. و در هر جایی که این گفتمان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ، رشد و پیشرفت کشور با کندی مواجه شده است و به قول رهبری انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب از موانع رسیدن به قله است. به هر شکل بسیج مترقی ترین ، مردمی ترین و نخبه گرایانه ترین جریان ایران است و تنها الگوی آرمانی برای تحقق آرمان های انقلاب است.