پربازدیدترین ها

سرویس: تازه های خبر کد خبر: 238740 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه

بازی دراز 1404:مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه

 

مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در کرمانشاه