پربازدیدترین ها

سرویس: تازه های خبر کد خبر: 239362 ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا

بازی دراز 1404:پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا در حد فاصل بین بخش لوندویل و بخش مرکزی شهرستان مرزی بندر آستارا و در شمال غربی استان گیلان واقع شده است.

مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا

.مجموعه پناهگاه حیات‌وحش لوندویل آستارا، یکی از زیر مجموعه‌های سازمان محیط زیست و از مناطق ارزشمند زیست محیطی کشور است که ۱۴ مرال شامل ۹ مرال ماده و ۵ مرال نر را در خود نگهداری می‌کند. مرال از گونه‌های شاخدار جنگل‌های هیرکانی و بومی شمال و از بزرگترین گوزن‌های علفخوار ایرانی است که با انجام اقدامات حفاظتی در پارک طبیعت‌گردی و گردشگری پناهگاه حیات‌ وحش لوندویل آستارا و تلاش محیط بانان در سایت نگهداری و تکثیر می‌شود. مرال های ایرانی در گذشته در نواحی جنگلی هیرکانی، سواحل خزر، ارتفاعات البرز و دامنه‌های زاگرس جمعیت زیادی داشت، اما امروزه به دلیل شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه، با خطر انقراض مواجه است.

مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
خانه محیط زیست در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
محل نگهداری مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا
مرال‌های ایرانی در پناهگاه حیات‌ وحش آستارا