پربازدیدترین ها

سرویس: تازه های خبر کد خبر: 239676 ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

گزارش تصویری؛

تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری

بازی دراز 1404:تریبون مردمی دانشجویی دانشجویان فنی دانشگاه تهران پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری در میدان ولیعصر برگزار شد.

تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری

.

تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری
تریبون آزاد پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری

توسط سمیرا حیاتی