پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
به مناسبت بازگشایی مدارس:

جلسه ستاد تنظیم بازار در شهرستان سرپلذهاب برگزار شد

بازی دراز ۱۴۰۴ : جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سرپلذهاب با حضور فرماندار سرپلذهاب و اعضای ستاد با محوریت نظارت بیشتر بر بازار به مناسبت بازگشایی مدارس در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

صدراله بابلی فرماندار سرپلذهاب در این جلسه تاکید کرد: نمایشگاه فروش پاییزه و عرضه لوازم مدارس در سرپل ذهاب برپا میشود و بازرسین تنظیم بازار در بحث تفاوت قیمت ها ورود پیدا کنند. 

  وی با تاکید بر اینکه از هیچ دستگاهی قصور و کوتاهی پذیرفتنی نیست،گفت:در بحث بازگشایی مدارس بازرسی از سطح بازار مداوم اجرا شود.   

وی یادآور شد: بیش از یک هزار و ۶۰۰ مورد در سرپل ذهاب بازرسی توسط اعضای ستاد تنظیم بازار بعمل آمده است.   وی با اعلام اینکه قیمت های نامتعارف در سرپل ذهاب صدای مردم را درآورده است،گفت: هر واحدی که تخلف دارد بایو با دستور مقامات قضایی پلمپ شود.

   وی تاکید کرد: تعداد ۵ اکیپ فعال تنظیم بازار باید در سطح شهرستان سرپل ذهاب به مناسبت بازگشایی مدارس فعال شوند.   همچنین در هر واحد خبازی که بسته بندی غیرقانونی انجام میشود در اولین فرصت بدون هیچ اغماضی پلمپ شوند.

   فرماندار سرپلذهاب با تاکید بر اینکه بازرسی ها باید کاربردی تر و نتیجه بخش تر شود،گفت: متاسفانه در فروش میوه در شهرستان کاملاً قیمت ها متفاوت است،هیچ درج قیمتی در میوه فروشی ها وجود ندارد، اوضاع بازار دستفروشان پل انقلاب اوضاع خوبی نیست، لذا هر صنفی که درج قیمت ندارد در اولین فرصت جریمه و پلمپ شود و همچنین در بحث دستفروشان ستاد اجراییات شهرداری مکلف به جمع آوری آنهاست.  

  وی عنوان کرد: ساعت کاری خبازی ها در سرپل ذهاب به هیچ وجه رعایت نمیشود، هر واحد خبازی یک روز حق تعطیلی در طول هفته را دارد لذا نیاز به بازرسی مستمر دارد.  

  شهرستان سرپلذهاب در غرب استان کرمانشاه دارای ۹۰هزار تن جمعیت و ۴۸ کیلومتر مرز مسترک با کشور عراق دارد.